fbpx

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale SC URS CERTIFICĂRI S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului Mureş, sub numărul J/26/1948/02.11.2007, cod fiscal RO 22685444, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Strada Madách Imre 8, România, tel: (+4) 0265 267 017, e-mail: info@urscertificari.ro.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(„GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal prezintă următoarele secțiuni:

 • Ce fel de date personale prelucrăm?
 • Date sensibile
 • În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
 • Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
 • Colectăm date personale de la terți?
 • Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?
 • Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
 • Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
 • Care sunt drepturile dvs?
 • Sunt datele dvs. în siguranță?
 • Linkuri către alte site-uri web
 • Întrebări sau reclamații
 • Modificări ale politicii

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți client sau potențial client

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le colectăm sunt următoarele:

 1. numele şi prenumele, adresa de e-mail, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, numărul de telefon și adresa dvs., semnătura, alte date înscrise în cartea de identitate;
 2. datele contului dvs. (cod IBAN total sau parţial, cod tranzacţie, banca plătitorului, etc.) şi/sau a cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
 3. date de stare civilă (înscrise în certificatul de naştere, căsătorie, etc.), date referitoare la studii şi calificări;
 4. informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing sau în cursul participării procesul de certificare sau la cursuri;
 5. informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră;
 6. locaţia autoturismelor proprietatea societăţii, monitorizate prin sistem GPS;
 7. date referitoare la traficul de internet din locaţie;
 8. ora şi data accesării site-ului internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul societăţii;
 9. recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate de către societatea noastră;
 10. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați sau orice alte informaţii publice care vă privesc.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice (cum ar fi intrările în sediul firmei), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cardurile de acces, trafic de date și/sau alte tehnologii).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract, vom fi în imposibilitate de a vă oferi anumite servicii.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți vizitator în cadrul societăţii noastre

Colectăm numele şi prenumele dvs., precum şi informaţii privind scopul vizitei.

De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru

Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excepția cazului în care dvs. introduceți de bunăvoie anumite date.

Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet. (vezi Politica de utilizare a cookie-urilor).

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentaţi.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

DATE SENSIBILE

Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dvs. pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dvs. speciale.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Dacă sunteți client sau potenţial client

 1. Prezentarea unei oferte de servicii:

Scop: Prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă putea face o ofertă de preţ şi servicii, potrivit cerinţelor dvs.

Temei juridic: art. 6 alin 1lit. a din Regulamentul General privind Protecția Datelor

 1. Executarea unui contract:

Scop: Prelucrăm datele dvs. personale pentru încheierea şi executarea unui contract.

Temei juridic: art. 6 alin 2 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

 1. Feedback:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că aţi avut o experienţă plăcută în legătură cu serviciile oferite de societatea noastră.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, având în vedere interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite şi conforme cu standardele clienților noștri

 1. Marketing:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nici o comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente în cadrul societăţii noastre, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, avem grijă ca fotografiile să nu evidențieze anumite persoane şi vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecții cu privire la fotografiile noastre a se vedea „Dreptul la opoziție” din Secțiunea „Drepturile dumneavoastră”).

 1. Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: pentru a vă informa cu privire la ofertele şi promoţiile noastre, pentru a răspunde cererilor dvs., pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele învederate de dvs., etc.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

 1. Analiză, îmbunătățire și cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a servicii lor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale societăţii noastre.

Dacă sunteți vizitator în cadrul societăţii noastre

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția persoanelor și a bunurilor din cadrul societăţii noastre.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a asigura atât protecția persoanelor, cât și protecția bunurilor clienților/societăţii/personalului din cadrul societăţii.

Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor şi/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, pentru executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, pentru încheierea unui contract

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

 1. Restructurări sau reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.

 1. Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale societăţii, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul acesteia.

 1. Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs. personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale, etc).
 2. Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte.
 3. Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs. personale sponsorului colaborator sau unui sponsor terț.
 4. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (îi) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public.

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Parteneri de afaceri: cum ar fi prestatori şi beneficiari de servicii de instruire sau certificare ISO.
 2. Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem colecta datele dvs. personale de la sponsorul colaborator sau de la un sponsor terț.

În orice caz, vă asigurăm că datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima dată, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursă din care am obținut datele dvs. personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

NU transferăm datele dvs. în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să obțineți acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale şi să le comunicați modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezentă politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (îi) o copie a datelor dvs personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
 2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs.(art. 16 din GDPR);
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (îi) data limită pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea:în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestă exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs.pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
 6. Dreptul la opoziție:în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

Folosirea serviciilor de internet oferite de SC URS CERTIFCIARI SRL cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor personale la sediul societăţii noastre sau trimițând un e-mail la următoarea adresă: info@urscertificari.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți  la adresa SC URS CERTIFICĂRI S.R.L., Tîrgu-Mureș, Strada Madách Imre 8, România. Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți suna la telefon (+4) 0265 267 017.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 01.03.2021

cum te putem ajuta?

Pentru orice intrebări sau nelămuriri nu ezitaţi să ne contactaţi

Pe lângă serviciile ireproșabile privind certificarea ISO, partenerul URS Certificări ne tratează cu seriozitate, își respectă angajamentul, plus că beneficiem de o comunicare excelentă.

Sebastian Chiricuță – Decembrie 2021
Reprezentant , UFC INDUSTRIAL DESIGN SRL

URS Certificări = promptitudine, costuri rezonabile, certificare prestigioasă.

Adina Ionescu – Noiembrie 2021
Reprezentant , SPITALUL MONZA ARES

Performanța e singura opțiune.